STRATEGIE

We verduidelijken het bestaan van bedrijven door middel van positionering, doelgroeponderzoek en brand attributes opdrachten. Het bestaan van het bedrijf wordt vervolgens uitgewerkt tot een merkstrategie.

Positionering

De positionering is hoe een bedrijf zich in de markt zet, hoe het zich uit en hoe het gezien wil worden. Dit is de essentie van een bedrijf. Door middel van positionering kan een bedrijf zich onderscheiden van haar concurrentie en een diepgaande band opbouwen met de klant. 

Merkattributen

Merkattributen zijn de eigenschappen en kernwaarden van een bedrijf. Ze brengen de persoonlijkheid naar voren, geven de bruikbaarheid weer en maken duidelijk hoe de beeldspraak en tone of voice tot stand komt, waardoor er een eenduidige communicatie-uiting naar buiten wordt gebracht.  

Gebruikersprofielen & User Experience

Door het opstellen van gebruikersprofielen worden de behoeftes van klanten en de huidige interacties met het bedrijf in kaart gebracht. Op deze manier kan er ingespeeld worden op de gewenste behoeftes en interacties. Dit is belangrijk om toekomstige problemen te voorspellen en te voorkomen én het gedrag van de klant in kaart te brengen.