BRANDING

We achterhalen de kern van een bedrijf en creëren een identiteit om een eenduidige en krachtige boodschap naar buiten te kunnen brengen. Vervolgens wordt bepaald via welke media dat deze boodschap wordt geuit, om als bedrijf de klant te kunnen inspireren.  

Logo & Merkidentiteit

Wij doen er alles aan om het beste en meest complete beeld van een bedrijf weg te zetten. Na een uitvoerig strategie-onderzoek worden verschillende invalshoeken op het gebied van positionering en merkattributen afgewogen, om zo een uitgebreide en een tot in de details uitgewerkte merkidentiteit te creëren.

Tone of Voice

Hoe wil een bedrijf verbaal overkomen bij haar doelgroep? Taalgebruik en schrijfstijl zijn hiervoor bepalend. Naast de eerder onderzochte non-verbale identiteit wordt hier gekeken naar een passende, originele verbale identiteit van een bedrijf. 

Merkrichtlijnen

Door middel van nauwkeurig opgestelde branding richtlijnen zorgen wij er voor dat een bedrijf consistent is in haar communicatie. Non-verbaal en verbaal. Hierdoor ziet de doelgroep een sterke en eenduidige identiteit, waardoor het imago matcht met de identiteit. 

Marketing &
Merkuitingen

Wij onderzoeken hoe de doelgroep zich verbindt aan een bedrijf. Gebeurd dit via mond-op-mond-reclame, Social Media, drukwerk of andere media? Hierop volgend worden passende visuele uitingen gemaakt in de vorm van video, fotografie, drukwerk en social media posts.  

De Fysieke Wereld

Naast een sterke digitale aanwezigheid moet een bedrijf ook worden ervaren in de fysieke wereld. Wij creëren (grote) visuele uitingen, zowel interieur als exterieur, die onderdeel uitmaken van de merkbeleving.